Posts Tagged ‘เพลงโหมโรง’

จีนตอกไม้ & โหมโรงจีนตอกไม้ @ ในภาพยนตร์ “โหมโรง” (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

จีนตอกไม้ & โหมโรงจีนตอกไม้ @ ในภาพยนตร์
ที่มาที่ไปของเพลงนี้นั้น ในภาพยนตร์ เป็นเพลงที่ได้เรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ดั้งเดิม เพลงนี้ได้เค้ามาจากเพลง "จีนตอกไม้" ของครูสุพจน์ โตสง่า นำมาผสมด้วยเพลงอาหนูชั้นเดียวทางเปลี่ยน เป็นทางเพลงของ คุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ จนออกมาเป็นเพลง โหมโรงจีนตอกไม้ ที่ปรากฏให้ได้ฟังในภาพยนต์
เข้าชม...

โหมโรงชาตรี (ปี่พาทย์ชาตรี)

โหมโรงชาตรี (ปี่พาทย์ชาตรี)
"ต่อด ... ต่อด ... ต่อด .. ต่อด .. ต่อด . ต่อด ต่อด ต่อด ๆ ๆ ๆ ๆๆๆๆๆ" (พิมพ์เหมือนเสียงปี่ไหมเนี่ยเรา 555) สำเนียงนี้ เราจะคุ้นเคยดี เมื่อได้ยินเราๆ ท่านๆ มักจะนึกไปถึงการแสดงชนิดหนึ่ง ที่มีเสียงปี่เป็นเอกลักษณ์ กระดานนี้ ผมจะพาท่านผู้อ่านมาฟังเพลง "โหมโรงชาตรี"
เข้าชม...
Copyright © 2014 ฟังเพลงดนตรีไทยออนไลน์ ปฏากรณ์ดอทคอม.