Posts Tagged ‘เพลงเถา’

อาหนู เถา (วงเครื่องสายผสมขิม)

อาหนู เถา (วงเครื่องสายผสมขิม)
เพลงอาหนู ๒ ชั้น เป็นเพลงจีน ของเก่า ซึ่งได้ดัดแปลงเพิ่มเติมมาจากเพลงของจีนแท้ ครูปุย บาปุยะวาทย์ ได้แต่งขึ้นเป็นทำนอง ๓ ชั้น ทางหนึ่ง กับจางวางทั่วพาทยโกศล ก็ได้แต่งขึ้นเป็นทำนอง ๓ ชั้น ทางหนึ่ง พร้อมทั่งได้ตัดลงเป็นชั้นเดียวให้ครบเถา เพลงนี้มีความหมายไปในทางสุขสำราญ ด้วยการชมงานรื่นเริง
เข้าชม...

ถอนสมอ เถา (วงเครื่องสาย)

ถอนสมอ เถา (วงเครื่องสาย)
ผมไม่รู้ว่าคนส่วนใหย่จะรู้จัก "สมอ" (สะ-หมอ) หรือ สมอเรือ กันหรือเปล่า คงจะเคยเห็นรูปร่างมันมาบ้างจากรูปภาพ สินค้าตราสมอ ฮา ๆ ๆ ก็เป้นคล้ายอย่างนั้นแหละครับ สมอเรือเขาเอาไว้ถ่วงเรือ ไม่ให้เรือลอยไปไหนจากจุดที่จอด หรือจุดที่พักเรือ และในบทเพลงดนตรีไทยนั้นก็มีเพลงที่บรรยายถึงว่า ฉันได้ำักเรือตรงนี้ ดูธรรมชาติ ดูปะการัง ดูปา ดูปู ฯลฯ จะพรรณาได้ไพเราะแค่ไหนนั้น เชิญคลิ๊กเข้าไปฟังได้เลยครับ (บทพระราชนิพนธ์อิเหนา ร.๒)
เข้าชม...

แขกมอญ เถา (วงมโหรี)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... แขกมอญ เถา ผู้แต่ง ... (ตรวจสอบข้อมูล) ประเภทเพลง ... เพลงเถา ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... (รอข้อมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงมโหรี ข้อมูลเพลง ... ๑. เพลงอัตราจังหวะสองชั้น ทำนองเก่าสมัยอยุธยา เป็นเพลง ๓ ท่อน มีทำนองไพเราะสละสลวยนักดนตรีนิยมนำไปบรรเลงออกเพลงประจำของวงปี่พาทย์มอญ ๒. เพลงเถา พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) แต่งจากเพลงแขกมอญสองชั้น ทำนองเก่ามาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น โดยแต่งเป็นทางธรรมดาและทางเดี่ยวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรี สำหรับทางเดี่ยวนี้ยังมีนักดนตรีหลายท่านที่แต่งทางสำหรับเครื่องดนตรีอีก หลายสำนวน เช่น นายพุ่ม ทาปุยะวาท แต่งเพลงแขกมอญสามชั้นทางเดี่ยวระนาดทุ้ม หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทำเพลงแขกมอญทำนองของพระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) มาเป็นหลักในการแต่งให้เป็นเพลงที่มีลีลาพลิกแพลงด้วยกลเม็ดเด็ดพราย ตามแบบฉบับของเพลงเดี่ยว ด้วยเครื่องดนตรีหลายเครื่องมือ ๓. เพลงเถา ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ นายมนตรี ตราโมท ได้แต่งตัดเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียว ...
เข้าชม...

นกจาก เถา (วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย)

นกจาก เถา (วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย)
หลวงบำรุงจิตเจริญ ได้นำเพลงนกจากสองชั้นทำนองเก่าซึ่งใช้ประกอบการแสดงบทรักอาลัยอาวรณ์ มาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นและแต่งตัดเป็นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕
เข้าชม...

เขมรพายเรือ เถา (วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย)

เขมรพายเรือ เถา (วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย)
เพลงเขมรอมตึ๊ก อัตรา ๒ ชั้นของเก่า ประเภทหน้าทับปรบไก่ มี ๒ ท่อน ท่อนที่ ๑ มี ๔ จังหวะ ท่อนที่ ๒ มี ๓ จังหวะ ใช้ร้องในการแสดงโขน ละคร ครูเฉลิม บัวทั่ง ได้นำมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา ๓ ชั้น และตัดลงเป็นชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา ทั้งทางร้องและทางดนตรี และได้นำออกบรรเลงเป็นครั้งแรกในการบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็งคณะศิษย์ดุริย ศัพท์ (วงของครูเฉลิม บัวทั่ง) ณบริเวณสังคีตศาลากรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ ปรากฎว่าเป็นที่พอใจของคนฟังมากจนนายเอื้อ สุนทรสนาน หัวหน้าวงดนตรีคณะสุนทราภรณ์ ได้นำทำนองเพลงเขมรพายเรือ ๓ ชั้นไปบรรจุเนื้อเต็ม ขับร้องเป็นเพลงไทยสากล ตั้งชื่อว่า “เพลงพายเรือพลอดรัก” เป็นที่นิยมร้องเล่นกันมากในสมัยนั้น เพลงเขมรรอบตึ๊ก ๓ ชั้นนนและชั้นเดี่ยวที่ครูเฉลิม บัวทั่ง ได้แต่งขึ้นใหม่นี้ นายมนตรี ตราโมท ได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า “เพลงเขมรพายเรือ” เป็นเพลงงงสำเนียงงเขมรที่ไพเราะน่าฟังเพลงหนึ่ง
เข้าชม...

พม่าห้าท่อน สามชั้น (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... พม่าห้าท่อน สามชั้น ผู้แต่ง ... (ตรวจสอบข้อมูล) ประเภทเพลง ... เพลงสามชั้น ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... (รอข้ัอมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... ๑. เพลงอัตราจังหวะสามชั้น มีนักดนตรีแต่งหลายทางด้วยกันคือ ทางของนายช้อย สุนทรวาทิน ร่วมกับพระยาประสานดุริยศัพท์แต่งทางหนึ่ง ทางของพระยาเสนาะดุริยางค์ ทางของหลวงประดิษฐ์ไพดราะ ทางของจางวางทั่ว พาทยโกศล ทางของนายมนตรี ตราโมท และทางของนายเจือ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งแต่งโดยสอดแทรกสำเนียงฝรั่ง และสำเนียงมอญไว้ในท่อนแรก เพื่อใช้เป็นเพลงบรรเลงและขับร้องของวงเครื่องสายเตชนเสนี ๒. เพลงเถา เพลงนี้เป็นเพลงเถาที่ผิดแผกต่างจากเพลงเถาอื่นคือ ๕ ท่อน ท่อนที่แปลงมาจากเพลงพม่าชุดผีมด ส่วนที่ ๒-๕ เป็นเพลงที่คิดจากเพลงเร็วของไทย เพลงพม่าห้าท่อนเป็นเพลงประเภท "โยน" ใช้หน้าทับสองไม้ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ มีการประกวดปี่พาทย์ที่วังบางขุนพรหม มีวงดนตรีประกวด ๓ วงคือ วงบางขุนพรหม โดยจางวางทั่ว ...
เข้าชม...

พม่าเห่ เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... พม่าเห่ เถา ผู้แต่ง ... (ตรวจสอบข้อมูล) ประเภทเพลง ... เพลงเถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... บทร้อง เพลงพม่าเห่ เถา สามชั้น จอมขัติยะ ครองบุรีอังวะราชฐาน อุ้มนัดดาออกท้องพระโรงธาร ฟังบอกราชการแล้วบัญชา สองชั้น ฝ่ายพระราชนัดดาเป็นทารก เกาะอังสาคว้าพศกเล่นเกศา จอมกษัตริย์ตรัสดุกุมารา เอ๊ะอ้ายลูกเชลยกล้าคว้าหัวกู ชั้นเดียว ตรัสแล้วระลึกคำสมิงพระราม ว่าเชลยเขาห้ามไม่ยอมอยู่ จะแก้ไขฉันใดก็สุดรู้ เสด็จคืนเข้าสู่มณเฑียรชัย (เรื่องราชาธิราช พระนิพนธ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงเถา เพลงนี้เป็นเพลงที่นักดนตรีนิยมนำไปบรรเลงและขับร้องกันมาก เช่นเดียวกับเพลงพม่าห้าท่อน ดังนั้นจึงเป็นเพลงที่มีหลายทางด้วยกัน ในช่วงรัชกาลที่ ๖ และต้นรัชกาลที่ ๗ วงดนตรีนิยมนำเพลงพม่าเห่และพม่าห้าท่อนมาบรรเลงและขับร้องต่อจากโหมโรงเสภา สำหรับทางที่กรมศิลปากรใช้บรรเลงอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นทางที่นายมนตรี ตราโมท ได้แต่งไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ...
เข้าชม...

ม้ารำ เถา (ปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ม้ารำ เถา ผู้แต่ง ... หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ประเภทเพลง ... เพลงเถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... (รอข้อมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... (รอข้อมูล)
เข้าชม...

แขกลพบุรี ทางวังบางคอแหลม (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้าน บน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง … แขกลพบุรี เถา ผู้แต่ง … หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทำทางสำหรับวังบางคอแหลม ประเภทเพลง … ทยอย ประเภทหน้าทับ … หน้าทับทยอย บทร้อง … บทร้อง เพลงแขกลพบุรี เถา ๓ ชั้น ลำดวนเอ๋ยพี่จะด่วนไปก่อนแล้ว ทั้งเกดแก้วพิกุลยี่สุ่นศรี จะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลี จำปีเอ๋ยสักกี่ปีจะมาพบ ที่มีกลิ่นก็จะคลายหายหอม ...
เข้าชม...

ทวอย เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ทวอย เถา ผู้แต่ง ... นายพุ่ม บาปุยะวาท (ขยายเป็นเพลงเถา) ประเภทเพลง ... เพลงเถา ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... (รอข้อมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงอัตราสองชั้นทำนองเก่า ใช้ประกอบการแสดงโขน ละคร เช่น ตอนไมยราพณ์สะกดทัพ เป็นต้น ต่อมา นายพุ่ม บาปุยะวาท นำเพลงทวยสองชั้นทำนองเก่านี้ มาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น และแต่งตัดเป็นชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถา ทวอย เถา ที่ลงให้ได้ฟังนี้ บรรเลงโดยวงสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในการบรรเลงถวายมือ งานไหว้ครูบ้านพาทยรัตน 17 พฤษภาคม 2551 ณ วัดบำรุงธรรม ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เข้าชม...

ล่องลม เถา (วงเครื่องสามผสมขิม-ออร์แกน)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ล่องลม เถา ผู้แต่ง ... (รอข้อมูล) ประเภทเพลง ... (รอข้อมูล) ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... บทร้องเพลง ล่องลม เถา ลมพัด เพลิงดับ อนธการ ประมาณเหมือน ต้อนค้างคาว มาดับไฟ กลิ่นลำดวน หวลหอม เหมือนกลิ่นเจ้า พี่คลึงเคล้า เชยชิด ยังคิดได้ เดือนดับ ลับเมฆ มืดไป ...
เข้าชม...

สาริกาเขมร เถา (วงเครื่องสามผสมขิม-ออร์แกน)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... สาริกาเขมร เถา ผู้แต่ง ... หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... (รอข้อมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงเครื่องสามผสมขิม-ออร์แกน ข้อมูลเพลง ... เป็นเครื่องสายผสมออร์แกน คณะวัชรบรรเลง ในความควบคุมของคุณสุวิทย์ บวรวัฒนา ขับร้องโดย คุณยุพา วัชรนาค ซอด้วง คุณเรวัติ เชนยะวณิช ซออู้ คุณฉลวย จิยะจันทร์ ขิม คุณชุบ เกิดมณี ออร์แกน คุณผ่อง โมระกานต์ โทน-รำมะนา คุณจำลอง อิศรางกูร ณ อยุธยา ไวโอลิน ฉิ่ง ฉาบเล็ก และโหม่ง ไม่ทราบนามผู้บรรเลง (ข้อมูลโดยสมาชิก tualek) กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... สาริกาเขมร เถา ผู้แต่ง ... ...
เข้าชม...

สาวสอดแหวน เถา (วงเครื่องสามผสมขิม-ออร์แกน)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... สาวสอดแหวน เถา ผู้แต่ง ... (รอข้อมูล) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... (รอข้อมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงเครื่องสามผสมขิม-ออร์แกน ข้อมูลเพลง ... เพลงสาวสอดแหวน เถา เป็นเพลงไทยที่นำทองมาจากเพลงกระบอกทอง สองชั้น ของกรุงศรีอยุธยาโดยคีตกวีได้ขยายให้เป็นอัตราจังหวะสามชั้นและตัดลงเป็น อัตราจังหวะชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา
เข้าชม...

นางครวญ เถา (วงเครื่องสายไทย)

นางครวญ เถา (วงเครื่องสายไทย)
นางครวญ เถา นายมนตรี ตราโมท ได้นำเพลงนางครวญสามชั้นมาแต่งตัดเป็นอัตราสองชั้น และชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖
เข้าชม...

ลาวเสี่ยงเทียน เถา (วงเครื่องสายไทย)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ลาวเสี่ยงเทียน เถา ผู้แต่ง ... หลวงประดิษฐไพเราะ ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับสองไม้ บทร้อง ... (กำลังรอข้อมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงเครื่องสาย ข้อมูลเพลง ... ในระหว่างปลายรัชกาลที่ 4 กับต้นรัชการที่ 5 การบรรเลงปี่พาทย์ได้เริ่มนิยมออกลูกบท (คือเพลงเล็ก ๆ ที่ต่อท้ายเพลงใหญ่) กันมาก ครูบาอาจารย์ของแต่ละวงต่างก็คิดประดิษฐ์เพลงลูกบทใหม่ ๆ แปลก ๆ มาบรรเลงเป็นการโอ้อวดกัน บางทีก็เป็นเพลง 2 ชั้น ชั้นเดียว หรือเพลงสำเนียงภาษาต่าง ๆ และบางทีก็นำเอาเพลงของชาติอื่นแท้ ๆ มาใช้ก็มี ซึ่งทำให้เพลงเบ็ดเตล็ดประเภทนี้เกิดขึ้นในวงการของดนตรีไทยเป็นอันมาก ในระยะก็มีครูหนึ่งประดิษฐ์เพลงในสำเนียงลาวขึ้นใช้ในโอกาสดังกล่าวแล้วเพลง หนึ่งเป็นเพลงที่มี 2 ท่อน แต่ก็มิได้ตั้งชื่อเพลงนั้นไว้ ต่อเมื่อในวงการละครได้นำเอาเพลงสำเนียงลาวเพลงนั้น เฉพาะแต่ทำนองท่อน 1 เท่านั้น มาใช้ร้องในบทที่ว่า ข้าเจ้าสาวโคมเวียนเสี่ยงเทียนถวาย ขอน้อมกายก้มเกล้าเข้ามาหา ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ถึงกับนำไปเล่นกันอย่างแพร่หลาย ...
เข้าชม...

กล่อมนารี เถา (วงเครื่องสายไทย)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... กล่อมนารี เถา ผู้แต่ง ... ครูมนตรี ตราโมท ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... บทร้องเพลงกล่อมนารี เถา สามชั้น พระแย้มยิ้มพริ้มเพราเย้าหยอก สัพยอกยียวนสรวลสม พักตร์เจ้าเศร้าสลด อดบรรทม พี่จะกล่อมเอวกลมให้นิทรา สองชั้น สายสมรนอนเถิดพี่จะกล่อม เจ้างามจริงพริ้งพร้อมดังเลขา นวลละอองผ่องพักตร์โสภา ดังจันทราทรง กลดหมดมลทิน ชั้นเดียว งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ งามชนงวงวาดดังคันศิลป์ อรชร อ้อนแอ้นดังกินริน หวังถวิลไม่เว้นวายเอย โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงเครื่องสายไทย ข้อมูลเพลง ... เพลงเถา อัตราจังหวะสองชั้น เป็นทำนองเก่าสมัยอยุธยา อยู่ในเพลงเรื่องสีนวล นายมนตรี ตราโมท จำมาจากนางเคลือบ ซึ่งเป็นต้นเสียงหุ่นกระบอกของหม่อมราชวงศ์เถาะ พยัคฆ์เสนา ต่อมา นายมนตรี ตราโมท จึงได้แต่งขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา ...
เข้าชม...

ทยอยใน เถา (วงเครื่องสายไทย)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ทยอยใน เถา ผู้แต่ง ... ครูเพ็ง ประเภทเพลง ... ทยอย เถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับทยอย บทร้อง ... บทร้องเพลง ทยอยใน เถา แสนวิตกอกของสร้อยฟ้า ดังชีวาแทบจะออกจากร่างไป แสนที่จะอับอายวายวาง จะรักรูปทรงร่างไปใยมี จะผินพึ่งพ่อแม่ก็แลหาย จะฆ่าตัวเสียให้ตายลงเป็นผี อับอายขายหน้าทั้งตาปี มีสามีแล้วก็พลัดเป็นศัตรู ฉวยเชือกผูกคอเข้าให้ชิด แล้วมายืนนิ่งคิดอยู่เป็นครู่ จะตีตนก่อนไปทำไมกู ถึงตัวตายลายอยู่ยืนยาวนาน ฯ โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงเครื่องสายไทย ข้อมูลเพลง ... ครูเพ็ง นำเพลงทยอยสองชั้นซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์สำหรับประกอบการเดินทางอย่างเศร้า สร้อยของตัวละครมาแต่งขยายเป็นเพลงอัตราจังหวะสามชั้นและแต่งตัดเป็นอัตรา จังหวะชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๓ ในวงการดนตรีไทยจัดว่า ครูเพ็งเป็นผู้ริเริ่มการแต่งเพลงเป็น "เพลงเถา" ท่านแรก โดยมีเพลงทยอยเป็นเพลงเถาเพลงแรก เพลงทยอยใน เถา ฉบับนี้ เป็นการบรรเลงเครื่องสายไทย ในรายการ ดีด สี ตี เป่า ที่จัดขึ้น ณ โรงละคอนแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ขับร้องคือ คุณครูสุรางค์ ...
เข้าชม...

แขกลพบุรี เถา (วงเครื่องสายไทย)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... แขกลพบุรี เถา ผู้แต่ง ... (ตรวจสอบข้อมูล) ประเภทเพลง ... ทยอย ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับทยอย บทร้อง ... บทร้อง เพลงแขกลพบุรี เถา ๓ ชั้น ลำดวนเอ๋ยพี่จะด่วนไปก่อนแล้ว ทั้งเกดแก้วพิกุลยี่สุ่นศรี จะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลี จำปีเอ๋ยสักกี่ปีจะมาพบ ที่มีกลิ่นก็จะคลายหายหอม ...
เข้าชม...

โหมโรงไอยเรศ เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... โหมโรงไอยเรศ เถา ผู้แต่ง ... ครูช้อย สุนทรวาทิน ประเภทเพลง ... โหมโรง - เถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงโหมโรงไอยเรศ นายช้อย สุนทรวาทิน แต่งจากเพลงไอยเรศชูงา ๒ ท่อน และไอยเรศชูวง ๒ ท่อน รวมกันซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยา อยู่ในตับเรื่องฉิ่งโบราณมาขยายเป็นอัตราสามชั้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อให้เป็นเพลงโหมโรงประจำวงปี่พาทย์ของพระยาจิรายุมนตรี (เนียม) เพลงนี้จัดว่าเป็นยอดของเพลงโหมโรงเสภา มี ๔ ท่อน ท่อน ๑ มี ...
เข้าชม...

ใบ้คลั่ง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ใบ้คลั่ง เถา ผู้แต่ง ... ครูช้อย สุนทรวาทิน (ขยายจากอัตราสองชั้นของเก่า เป็นอัตราสามชั้น) ครูมนตรี ตราโมท (นำลงมาตัดเป็นอัตราชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... สองไม้ บทร้อง ... บทร้องเพลง ใบ้คลั่ง เถา สามชั้น เสียดายเอ๋ยเคยพรอดอยู่กอดกก โอ้อกเยือกเย็นเห็นแต่หมอน ได้ยินเสียงเรไรใจรอนรอน ...
เข้าชม...

ไส้พระจันทร์ เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ไส้พระจันทร์ เถา ผู้แต่ง ... หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... บทร้องเพลง ไส้พระจันทร์ เถา เอนเอียงลงบนเตียงกอดหมอนข้าง เสน่ห์นางครุ่นคิดคำนึงถึง รู้จัก บ้านก็จะด้านไปโดยดึง จะพาดพึงพึ่งใครผู้ ใดดี ช่วยพูดพาพิมมาให้พบ ไม่ลืมลบ คุณเลยจนเป็นผี อย่าเลยวันรุ่งพรุ่งนี้ จะสืบบ้านพิมพี่ให้แจ้งใจ บิณฑบาตรกาญจนบุรีศรีสุพรรณ ให้พบขวัญตาพี่ให้จงได้ จำ จะเขียนเพลงยาวติดเอาไป สมคะเนก็จะให้เสียทีเดียว ฯ โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงไส้เดือนฉกจวัก อัตราชั้นเดียว ของเก่าเป็นเพลงอยู่ในตอนท้ายเพลงเรื่องสีนวล ประเภทหน้าทับปรบไก่ มีท่อนเดียว 8 จังหวะ (ทางร้องมี 4 จังหวะ) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา 2 ชั้น เรียกกันว่า “เพลงนาคราชแผ่พังพาน” พ.ศ. 2490 หลวงประดิษฐ์ไพเราะจึงได้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา 3 ชั้น บรรเลงรับร้องครบเป็นเพลงเถา มีชื่อเรียกต่างๆ กัน ...
เข้าชม...

แสนคำนึง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... แสนคำนึง เถา ผู้แต่ง ... หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... สองไม้ บทร้อง ... บทร้อง เพลงแสนคำนึงเถา สามชั้น เที่ยวแรก อนิจจาครานี้นะอกกู มาอ้างว้างค้างอยู่ในป่าใหญ่ จะเป็น เหยื่อเสือสางที่กลางไพร เอาป่าไม้เป็นเรือนเหมือนป่าช้า เที่ยวกลับ นี่จะอยู่อย่างไรไม่เล็งเห็น ตายเป็นก็คงป่นอยู่กลางป่า มิได้คิดถึงตัวมัวจะมา ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นนี้เลย สองชั้น เที่ยวแรก ขุนแผนพามาด้วยความรัก ก็ประจักษ์ใจจริงไม่นิ่งเฉย แต่ ทุกข์ยากอย่างนี้ยังมิเคย อกเอ๋ยเกิดมาเพิ่งจะพบ เที่ยวกลับ ไม่เคยเห็นก็มาเห็นอนาถนัก ไม่รู้จักก็มารู้อยู่เจนจบ ร่านริ้นบินไต่ ระคายครบ ไม่เคยพบก็มาพบทุกสิ่งอัน ชั้นเดียว เที่ยวแรก ยังพรุ่งนี้นี่จะเป็นอย่างไรเล่า จะลำบากยิ่งกว่าเก่าหรือไรนั่น คิดขึ้นมาน้ำตาตกอกใจตัน กลับหวั่นหวั่นแสนคำนึงถึงขุนช้าง เที่ยวกลับ นิจจาเอ๋ยเคยสำราญอยู่บ้านช่อง ถนอมน้องมิให้หน่ายระคายหมาง คลึงเคล้าเช้าเย็นไม่เว้นวาง อยู่กินก็สำอางลออองค์ (เสภาเรื่องขุน ช้างขุนแผน) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงแสนคำนึง เป็นเพลงที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) คิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทั้งเถา จากเพลงสำเนียงลาวของเก่าเพลงหนึ่ง ซึ่งมักนิยมใช้บรรเลงเป็นเพลงเกร็ดหางเครื่องในกระบวนการบรรเลงของวงปี่ พาทย์นางหงส์ เข้าคู่กันมากับเพลงลาวต้อยตริ่ง แต่ทว่าท่านได้เพิ่มเติมลีลาบางตอนให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักดุริยางคศิลป์ ไทย แล้วใช้บรรเลงเป็นเพลงรับร้องครบทั้งเถา โดยในชั้นแรกปรุงเป็นทางโกลน ดำเนินทำนองไปเรียบๆ ไว้ก่อนแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ แล้วจึงประดิษฐ์ประดับอย่างงามวิจิตรอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ต้นสายปลายเหตุที่ทำให้หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) แต่งเพลงแสนคำนึง เถา ตามสำนวนที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันนี้ขึ้นมานั้น ...
เข้าชม...

ตามกวาง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ตามกวาง เถา ผู้แต่ง ... (รอข้อมูล) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... (รอข้อมูล)
เข้าชม...

แขกมอญบางขุนพรหม เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... แขกมอญบางขุนพรหม เถา (แขกมอญ ทางวังบางขุนพรหม เถา) ผู้แต่ง ... สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ หน้าทับแขก หน้าทับมอญ บทร้อง ... บทร้อง เพลงแขกมอญบางขุนพรหม ครานั้นขุนแผนแสนสนิท นิ่งคิดฟังเสียงสำเนียงหวาน แจ่มแจ้วกระจ่างเป็นกังวาน ตัวพี่คือทหารชาญณรงค์ พระผู้จอมจักรพาฬประทานนาม ชื่อขุนแผนแสนสงครามตามประสงค์ มาหาเจ้าวันทองต้องจำนง ด้วยขุนช้างพาลงมาโลมเลี้ยง อันขุนบ้างกับพี่นี้เป็นมิตร มันผิดเมียเสียน้ำสบถเบี่ยง พี่คิดว่าวันทองเฝ้ามองเมียง ต่อนั่งเคียงลงจึงรู้ว่าผิดตัว ไม่แผกผิดกันสักนิดเจียวนะน้อง พี่คิดว่าวันทองจึงต้องทั่ว ได้ลักจูบลูบไล้ไม่คิดกลัว ผิดตัวเกินแล้วอย่างโกรธา ขออภัยเถิดมิใช่เจ้าวันทอง นิจจาน้องอย่างสะเทิ้นเมินหน้า นี่เจ้าเป็นอะไรกันอย่าฉันทา จึงมาอยู่เคหาของขุนช้าง โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูล เพลง ... เมื่อ พ.ศ. 2453 สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงนำเองทำนองเพลงมอญของเก่าเพลงหนึ่ง ซึ่งเป็นอัตรา 2 ชั้น ไม่ทราบว่าเป็นชื่อเพลงอะไร มาทรงแต่งขยายเป็นอัตรา 3 ชั้น และตัดลงเป็นชั้นเดียว เพื่อให้ใช้บรรเลงติดต่อกันได้ครบเป็นเพลงเถา ประทานชื่อว่า "แขกมอญบางขุนพรหม" ตามชื่อตำบลซึ่งวังที่ประทับของพระองค์ท่านตั้งอยู่ นับเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ได้ทรงนิพนธ์ขึ้น เพลงแขกมอญบางขุนพรหม ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์พินิตทรง พระนิพนธ์และทรงขนานนามให้อยู่ในจำพวกเพลงแขกมอญนั้น เห็นได้ว่าทรงพระปรีชาในทางดุริยางศิลป์อย่างลึกซึ้ง เพราะเพลงแขกมอญของเก่านั้นมีลักษณะเป็นเพลง ...
เข้าชม...

แขกบรเทศ เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... แขกบรเทศ เถา (อ่านว่า แขก-บอ-ระ-เทด) ผู้แต่ง ... พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับสองไม้ บทร้อง ... บทร้องเพลง แขกบรเทศ เถา สามชั้น นี่อะไรตกใจไปเปล่าเปล่า นิจจาเจ้าช่าง ไม่เชื่อน้ำใจผัว โดดขึ้นหลังม้าเถิดอย่ากลัว ประคองตัววันทองย่องเหยียบโกลน สองชั้น นางหวั่นหวั่นครั่นคร้ามไม่ขึ้นได้ ขุนแผนกดสีหมอกไว้มิ ให้โผน ม้าดีฝีเท้าไม่ก้าวโจน นางกลัวตัวโอนเข้าแนบชิด ชั้นเดียว สองมือกอดผัวให้ตัวแน่น ขุนแผนยิ้มหยอกศอกสะกิด เบือนหน้าว่าเจ้าเข้ามาให้ชิด ขอจูบนิดหนึ่งแล้วจะรีบไป ฯ จากบทเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงแขกบรเทศ เป็นเพลงที่พระประดิษฐ์ไพเราะ ( มี ดุริยางกูร ) นำเพลงแขกบรเทศที่มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียว ซึ่งเป็นเพลงประเภทสองไม้และเพลงเร็ว มาแต่งขยายขึ้นให้เป็นอัตราจังหวะ 3 ชั้นจนครบเป็นเพลงเถา เพลงแขกบรเทศเป็นเพลงที่มี 2 ท่อน ใช้หน้าทับสองไม้ โดยปรกติเป็นเพลงที่นิยมขับร้องและบรรเลง ติดต่อกับเพลงเชิดจีน และในอัตราจังหวะ 2 ...
เข้าชม...

ปลาทอง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

ปลาทอง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)
เพลงเต่ากินผักบุ้งสองชั้นนี้ มีนักดนตรีนำทำนองไปแต่งขยายเป็นอัตรา สามชั้น โดยคงการว่า “ดอก” ไว้ตามลักษณะทำนองของอัตราสองชั้น มีประวัติอธิบายสองนัย คือ ครูเพ็ง นักดนตรีไทยมีชื่อท่านหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นทางหนึ่งเรียกชื่อเพลงใหม่ว่า เพลงปลาทอง ...
เข้าชม...

ทยอยนอก เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ทยอยนอก เถา ผู้แต่ง ... พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ในอัตราจังหวะ สามชั้น หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ขยายครบเป็นเพลงเถา ประเภทเพลง ... ทยอย ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับทยอย บทร้อง ... บทร้อง เพลงทยอยนอก เถา พี่จะลาไปแล้วเจ้าแก้วเอ๋ย สิ่งไรเคยที่พี่ทำเจ้าจำได้ ขอฝากขุนช้างด้วยช่วยปลอบใจ ทั้งข้าวปลาหาให้เหมือนพี่ยัง มาถึงกรงขุนทองวางอยู่ทั้งคู่ นกโนรีแขวนอยู่ที่เตียงตั้ง นกเอ๋ยเคยเสียงเสนาะดัง ฟังชื่นเชยชมอารมณ์นาง ขุนช้างเรียกว่าแม่วันทอง สาริกาเจ้าก็ร้องอย่างนั้นบ้าง แต่นี้เช้าเย็นจะเว้นวาง ครวญพลางทางตามขุนแผนมา ถึงกลางนอกชานละลานจิต ตะลึงคิดลังเลดูเคหา แล้วชำเลืองเยื้องย่างถึงอ่างปลา ชะโงกหน้ามือช้อนมาชมชู กลมกลมสมอย่างตละปั้น บ้านว่ายหันเหวี่ยงหางกระทั่งหู ถึงกระถางต้นไม้ชายตาดู เป็นคู่คู่ชูช่ออรชร ฯ โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูล เพลง ... ๑. เพลงอัตราจังหวะสามชั้น พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) แต่งเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยแต่งขยายเฉพาะในอัตราจังหวะสามชั้นจากเพลงทยอยสองชั้น ทำนองเก่าซึ่งมีลักษณะเป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาเดินของตัวละครที่มี อารมณ์โศกเศร้าวิปโยคอาลัยลา ผู้แต่งได้เปลี่ยนเสียงให้อยู่ในระดับ ...
เข้าชม...

จิ้งจกทอง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

จิ้งจกทอง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงพระนิพนธ์จากเพลงจิ้งจกทองสองชั้น ทำนองเก่า ทั้งทางดนตรีและทางร้อง ครบเป็นเพลงเถาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ทรงทำทางสำหรับบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ โดยตั้งพระทัยสอดแทรกเสียงร้องของาจิ้งจกทั้งทางดนตรีและทางร้อง ส่วนทางที่ทำเป็นทางเดี่ยวแทรกมี ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ และระนาดทุ้ม
เข้าชม...
Copyright © 2014 ฟังเพลงดนตรีไทยออนไลน์ ปฏากรณ์ดอทคอม.