Posts Tagged ‘ระบำ’

ระบำมยุราภิรมณ์ หรือ ระบำนกยูง (วงปี่พาทย์ไม้นวม)

ระบำมยุราภิรมณ์ หรือ ระบำนกยูง (วงปี่พาทย์ไม้นวม)
ระบำมยุราภิรมย์ หรือบางทีก็เรียกกันสั้นๆ ว่า เพลงมยุราภิรมย์ อีกชื่อหนึ่งก็คือ ระบำนกยูง ซึ่งคำว่ามยุรา ก็แปลว่านกยูงนั่นเอง เป้นเพลงในชุดระบำสัตว์ของครูมนตรี ตราโมท ที่มีความงดงามทั้งทำนอง และท่ารำ (ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี) งามขนาดไหนนี่ ก็เชิญรับฟังกันเอาเอง
เข้าชม...

ระบำกุญชรเกษม หรือระบำช้าง (วงปี่พาทย์ไม้นวม)

ระบำกุญชรเกษม หรือระบำช้าง (วงปี่พาทย์ไม้นวม)
ระบำกุญชรเกษม หรือระบำช้าง เป็นระบำชุดหนึ่ง ในชุดระบำสัตว์ของครูมนตรี ตราโมท เป็นชุดการแสดงที่สื่อถึงลีลาของช้าง
เข้าชม...

ระบำกินรีร่อน (วงปี่พาทย์ไม้นวม)

ระบำกินรีร่อน (วงปี่พาทย์ไม้นวม)
“ระบำกินรีร่อน”เป็นแสดงที่อยู่ในละครเรื่องพระสุธน-มโนราห์ ซึ่งกรมศิลปากรได้เคยจัดแสดงให้แก่ประชาชนชมมาแล้ว คุณหญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ของกรมศิลปากร ได้ปรับปรุงและประดิษฐ์ท่ารำให้ประณีตสวยงามและกะทัดรัดเหมาะแก่ผู้ชมซึ่ง เป็นทั้งประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ
เข้าชม...

ไกรลาศสำเริง (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ไกรลาศสำเริง ผู้แต่ง ... มนตรี ตราโมท ประเภทเพลง ... เพลงระบำ ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... บทร้อง เพลงไกรลาศสำเริง พวกเราล้วนชาวไกรลาศคีรี รื่นเริงฤดี เกษมสุขศรีสโมสร ขอรำร่ายกรีดกรายฝ่ายฟ้อน ...
เข้าชม...

ทวาราวดี (วงปี่พาทย์มอญ)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ทวาราวดี ผู้แต่ง ... มนตรี ตราโมท ประเภทเพลง ... เพลงมอญ, เพลงระบำ ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์มอญ ข้อมูลเพลง ... ระบำทวาราวดี เป็นระบำชุดแรกในระบำโบราณคดี ๕ ชุด ซึ่งเกิดจากแนวความคิดริเริ่ม ของนายธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร โดยให้นายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้แต่งทำนองเพลง นางลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยและนางเฉลย ศุขะวณิช ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยและศิลปินแห่งชาติ ...
เข้าชม...

ระบำกฤษดาภิินิหาร (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ระบำกฤษดาภิินิหาร ผู้แต่ง ... สุดา บุษปฤกษ์ (บทร้อง) ทำนองเพลงขึ้นด้วยรัวดึกดำบรรพ์ ทำนองหลักใช้เพลงครวญหา สองชั้น และออกท้ายด้วยเพลงจีนรัว ประเภทเพลง ... ระบำ ประเภทหน้าทับ ... - บทร้อง ... บทร้องเพลงระบำกฤษดาภิินิหาร ปราโมทย์แสนองค์อัปสรอมรแมนแดนสวรรค์ ยินกฤดาภินิหารมหัศจรรย์ เกียรติไทยลั่นลือเลื่องเรืองรูจี ต่างเต็มตื้นชื่นชมโสมนัสโอษฐ์ เอื้อนอรรถอวยพรสุนทรศรี แจ้วจำเรียงเสียงเพลงสดุดีดนตรีรี่เรื่อย ประโคมประโลมลาน แล้วลีลาศเริงรำระบำร่ายกรกรีดกรายโปรยมาลีสีประสาน พรมน้ำทิพย์ปรุงปนสุคนธารจักรวาลฉ่ำชื่นรื่นรมย์ครัน โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... ระบำกฤดาภินิหาร ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖ เพื่อใช้ประกอบการแสดงละครเรื่อง เกียรติศักดิ์ไทย ในสมัยพระอนุมานราชธนเป็นอธิบดีกรมศิลปากร (หลังยุคละครหลวงวิจิตรวาทการ) ประดิษฐ์ท่ารำโดยหม่อมต่วน ภัทรนาวิก และนางลมุล ยมะคุปต์ ประพันธ์บทโดย สุดา บุษปฤกษ์ ในครั้งแรกนั้นใช้วงดนตรีสากลของกรมศิลปากรบรรเลงประกอบการแสดง ภายหลังจึงใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม และแยกออกเป็นชุดระบำเบ็ดเตล็ดที่นิยมใช้ในการอวยพรในงานมงคลต่างๆ เพลงที่ใช้ประกอบคือเพลงรัวดึกดำบรรพ์ ครวญหา จีนถอนและจีนรัว เนื้อเพลงกล่าวยอพระเกียรติสมเด็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชกฤดาภินิหารอัน ยิ่งใหญ่ของไทย ที่พระเกียรติลือกระฉ่อนถึงเทวดาชั้นฟ้า ผู้แสดงชายหญิงแต่งกายยืนเครื่องพระนางสมมติเป็นเทวดา นางฟ้า รำใช้บทตามเนื้อร้องในตอนท้ายจึงถือพานดอกไม้ออกโปรย ...
เข้าชม...
Copyright © 2014 ฟังเพลงดนตรีไทยออนไลน์ ปฏากรณ์ดอทคอม.