Posts Tagged ‘ครูแจ้ง คล้ายสีทอง’

แขกบรเทศ เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... แขกบรเทศ เถา (อ่านว่า แขก-บอ-ระ-เทด) ผู้แต่ง ... พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับสองไม้ บทร้อง ... บทร้องเพลง แขกบรเทศ เถา สามชั้น นี่อะไรตกใจไปเปล่าเปล่า นิจจาเจ้าช่าง ไม่เชื่อน้ำใจผัว โดดขึ้นหลังม้าเถิดอย่ากลัว ประคองตัววันทองย่องเหยียบโกลน สองชั้น นางหวั่นหวั่นครั่นคร้ามไม่ขึ้นได้ ขุนแผนกดสีหมอกไว้มิ ให้โผน ม้าดีฝีเท้าไม่ก้าวโจน นางกลัวตัวโอนเข้าแนบชิด ชั้นเดียว สองมือกอดผัวให้ตัวแน่น ขุนแผนยิ้มหยอกศอกสะกิด เบือนหน้าว่าเจ้าเข้ามาให้ชิด ขอจูบนิดหนึ่งแล้วจะรีบไป ฯ จากบทเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงแขกบรเทศ เป็นเพลงที่พระประดิษฐ์ไพเราะ ( มี ดุริยางกูร ) นำเพลงแขกบรเทศที่มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียว ซึ่งเป็นเพลงประเภทสองไม้และเพลงเร็ว มาแต่งขยายขึ้นให้เป็นอัตราจังหวะ 3 ชั้นจนครบเป็นเพลงเถา เพลงแขกบรเทศเป็นเพลงที่มี 2 ท่อน ใช้หน้าทับสองไม้ โดยปรกติเป็นเพลงที่นิยมขับร้องและบรรเลง ติดต่อกับเพลงเชิดจีน และในอัตราจังหวะ 2 ...
เข้าชม...
Copyright © 2014 ฟังเพลงดนตรีไทยออนไลน์ ปฏากรณ์ดอทคอม.