เพลง วงปี่พาทย์

รายการเพลงในประเภทวงปี่พาทย์
รายการเพลง Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2553

หมวดอักษร “ก”
กราวนอก
กราวรำ
ไกรลาศสำเริง

หมวดอักษร “ข”
แขกบรเทศ เถา
แขกมอญบางขุนพรหม เถา
แขกลพบุรี ทางวังบางคอแหลม

หมวดอักษร “จ”
จิ้งจกทอง เถา

หมวดอักษร “ฉ”
ฉุยฉายทศกัณฑ์ลงสวน
ฉุยฉายเบญกาย
ฉุยฉายพราหมณ์
ฉุยฉายมังตรา
ฉุยฉายวันทอง
ฉุยฉายศูรปนขา
ฉุยฉายหนุมานแปลง (ทศกันฐ์ปลอม)
ฉุยฉายอินทรชิตแปลง

หมวดอักษร “ช”
เชิดจีน
เชิดใน (เดี่ยวรอบวง)

หมวดอักษร “ต”
ตระเชิญ
ตระนิมิต
ตระสันนิบาต
ตามกวาง เถา
เต๋าฮะเยีย

หมวดอักษร “ท”
ทยอยเขมร สามชั้น
ทยอยนอก เถา
ทวอย เถา
ทวารวดี

หมวดอักษร “บ”
บุหลัน สามชั้น
ใบ้คลั่ง เถา

หมวดอักษร “ป”
ประจำบ้าน
ประจำวัด
ปลาทอง เถา
โปรยข้าวตอก

หมวดอักษร “พ”
พญาเดิน
พม่ารำขวาน
พม่าห้าท่อน สามชั้น
พม่าเห่ เถา
พระคเณศเสียงา
พระรามตามกวาง
พระอาทิตย์ชิงดวง

หมวดอักษร “ม”
มหาชัย
มหาฤกษ์
มอญขว้างดาบ
มอญตัดแตง
มอญร้องไห้
มอญรับพระ
มอญรำดาบ
ม่านหรรษา
ม่านโอฬาร
ม้ารำ เถา

หมวดอักษร “ร”
ระบำกฤษดาภินิหาร
เรื่องพระรามเดินดง
เรื่องเวียนเทียน
เรื่องสารถี

หมวดอักษร “ล”
ลงสรง

หมวดอักษร “ว”
เวียนเมรุ

หมวดอักษร “ส”
สาธุการ
แสนคำนึง เถา
ไส้พระจันทร์ เถา

หมวดอักษร “ห”
โหมโรงกราวนอก
โหมโรงเช้า
โหมโรงแปดบท
โหมโรงพม่าวัด
โหมโรงมหาชัย
โหมโรงมหาราช
โหมโรงมะลิเลื้อย
โหมโรงเย็น
โหมโรงรัตนโกสินทร์
โหมโรงสามม้า
โหมโรงไอยเรศ เถาเกี่ยวกับผู้ลงเผยแพร่

ปฏากรณ์ดุริยางค์

มีทั้งหมด 187 เรื่อง ภายในเว็บไซต์นี้

ส่งข้อคิดเห็นของคุณ

กรุณาแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ความเห็นของคุณจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนที่จะนำมาแสดงผลหน้าเว็บไซต์

คุณจะต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนที่จะแสดงความเห็นใดๆ

Copyright © 2014 ฟังเพลงดนตรีไทยออนไลน์ ปฏากรณ์ดอทคอม.