เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 1 ทศพร (เพลงสาธุการ)

 

กัณฑ์ที่ 1 ทศพร
กัณฑ์ที่ 1 ทศพร

กัณฑ์ที่ 1 ทศพร มี 19 พระคาถา

1. กัณฑ์ทศพร เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร ต่อจากนั้นเสด็จไปโปรดพุทธบิและพระประยูรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ เกิดฝนโบกขรพรรษ พระสงค์สาวกกราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องมหาเวสสันดรชาดก เริ่มตั้งแต่เมื่อกัปที่ 98 นับแต่ปัจจุบัน พระนางผุสดีซึ้งจะทรงเป็นพระมารดาของพระเวสสันดร ทรงอธิษฐานขอเป็นมารดาของผู้มีใจบุญจบลงตอนพระนางได้รับพร 10 ประการ จากพระอินทร์ อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่เป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์อีก เช่นเดียวกันจะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปร่างที่งดงามมีความประพฤติดีกริยาเรียบร้อย

พระนางผุสดี ได้ทูลขอพร 10 ประการ ตามที่พอใจดังนี้

1. ขอให้หม่อนฉันได้อยู่ในปราสาททอง ขอพระเจ้า สีวิราชพระนครสีพี
2. ขอให้หม่อนฉันมีจักษุดำ ดุจนัยน์ตาลูกเนื้อ
3. ขอให้หม่อนฉันมีคิ้วดำสนิท
4. ขอให้หม่อนฉันมีนามว่า ผุสดี
5. ขอให้หม่อนฉันมีพระโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมีใจบุญ
6. ในเวลาทรงครรภ์ ขออย่าให้ครรภ์ ขอหม่อนฉันนูนปรากฏ ดังสตรีสามัญ
7. ขอให้หม่อนฉันมีถันงาม ในเวลาทรงครรภ์ก็อย่ารู้ดำและต่อไป ก็อย่าให้หย่อนยาน
8. ขอให้หม่อนฉันมีเกศาดำสนิท
9. ขอให้หม่อนฉันมีผิวงาม
10. ขอให้หม่อนฉันทรงอำนาจ ปลดปล่อยนักโทษได้

ท้าวสักกาเทวราช ก็ทรงประสาทพระพรให้สมประสงค์

ฟังเพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 1 ทศพร เพลง “สาธุการ”

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อานิสงส์
ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดั้งปรารถนา ถ้าป็นสตรี จะได้สามีเป็นที่ชื่นชอบเจริญใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ประสงค์เช่นเดียวกัน จะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาเรียบร้อยทุกประการเกี่ยวกับผู้ลงเผยแพร่

ปฏากรณ์ดุริยางค์

มีทั้งหมด 187 เรื่อง ภายในเว็บไซต์นี้

ส่งข้อคิดเห็นของคุณ

กรุณาแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ความเห็นของคุณจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนที่จะนำมาแสดงผลหน้าเว็บไซต์

คุณจะต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนที่จะแสดงความเห็นใดๆ

Copyright © 2014 ฟังเพลงดนตรีไทยออนไลน์ ปฏากรณ์ดอทคอม.