เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ (เพลงกลม)

กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ

พระอินทร์จำแลงเป็นพราหมณ์มาขอนางมัทรี แล้วถวายคืน และประสาทพร 8 ประการ

ความย่อ
กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ มี 43 พระคาถา

ท้าวสักกะ อมรินทร์ ราชาแห่งเทวโลกชั้นดาวดึงส์ ทรงคำริว่า เมื่อวานนี้พระเวสสันดรพระราชทานโอรสสองพระองค์แก่ชูชกไป ถ้ามีใครมาขอพระนางมัทรีอีก พระองค์ก็จะพระราชทานให้ และพระองค์ก็จะต้องอยู่พระองค์เดียว ไม่มีใครปฏิบัติบำรุง จะลำบากมาก เราควรจะแปลงเพศเป็นพราหมณ์ไปทูนขอพระนางมัทรีเสียก่อน เมื่อได้รับพระราชทานแล้วก็ฝากไว้ ป้องกันมิให้พระองค์พระราชทานแก่ใครอีก หากจะมีผู้มาขอภายหลัง ทั้งยังเป็นทางช่วยส่งเสริมเพิ่มภริยาทานบารมี ซึ่งพระองค์ยังไม่ได้ทรงบำเพ็ญให้ได้บำเพ็ญเสียให้บริบูรณ์ด้วย เพื่อบรรลุ พระสัมโพธิญาณ

ครั้นท้าวสักกะทรงดำริแล้วื ก็เสด็จลงมาโดยเพศพราหมณ์เดินทางเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดร ทูลขอพระนางมัทรี พระเวสสันดรก็พระราชทานให้ พร้อมกับรับสั่งว่าพระนางมัทรีนั้น พระองค์รักใคร่ดังดวงเนตร แต่รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่ามากจึงยินดีให้เสมือนแลกเอาสัพพัญญุตญาณไว้ แม้พระนางมัทรีก็ยินดีอนุโมทนาในการพระราชทานพระเวสสันดร เพื่อร่วมทานบารมีให้สำเร็จแก่พระสัมโพธิญาณเป็นเหตุให้แผ่นดินไหวเป็นอัศจรรย์

ต่อนั้น ท้าวสักกะที่แปลงกายเป็นพราหมณ์ ก็ฝากพระนางมัทรีไว้ยังไม่รับไปขอใหอยู่ปฏิบัติพระเวสสันดรและตรัสบอกว่า ตนมิได้เป็นพราหมณ์เข็ญใจ หากเป็นท้าวท้าวสักรินทร์ขอถวายพร8 ประการแก่พระองค์แล้วสำแดงกายปรากฏเหาะขึ้นสู้ท้องฟ้า

พระเวสสันดรก็ดีพระทัยทูลรับพร 8 ประการโดยดังนี้
1. ขอให้พระบิดามีเมตตา
2. ขอให้ปล่อยนักโทษ
3. ขอให้อนุเคราะห์คนยากจน
4. ขออย่าให้รู้อำนาจสตรี
5. ให้พระโอรสมีอายุยืน
6. ขอให้ฝนแก้ว7 ประการตกลงในเมืองสีพี
7. ขอให้สมบัติในท้องพระคลังอย่ารู้หมดสิ้น
8. เมื่อทิวงคตแล้ว ขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต

ท้าวสักกะเทวราช ก็ตัดประสิทธิ์ประสาทให้สมมโนรถและตรัสว่า ในไม่ช้าพระชนกก็จะเสด็จออกมารับพระองค์คืนเข้าไปครองราชย์สมบัติอย่าทรงวิตกอาดูรพระทัย อุตส่าห์บำเพ็ญเนกขัมมบารมีตามทางพุทธทางกูงสืบไปเถิดแล้วเสด็จกลับเทวโลก

จบความย่อ
ปี่พาทย์ทำเพลงกลม

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อานิสงส์
ผู้บูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศตลอดจนจตุรพิธภรทั้ง 4 คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดการ

ข้อคิดประจำกัณฑ์ กัณฑ์สักกบรรพ
การทำดีแม้ไม่มีคนเห็น ขาดคนชมเชย ก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ำ ดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือในกำปั่น จะปิดหน้าพระหรือหลังพระ ก็เป็นทองคำอยู่นั้นเองเข้าลักษณะว่าความ(ของ)ดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทอง ถึงไร้เจ้าของก็เหมือนตัวยัง ถึงใส่ตู้อุดถึงขุดหลุมฝัง ก็มีวันปลั่งอะหลั่งฉั่งชูการทำดีแม้ไม่มีคนเห็น แต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบน ท่านย่อมรู้เกี่ยวกับผู้ลงเผยแพร่

ปฏากรณ์ดุริยางค์

มีทั้งหมด 187 เรื่อง ภายในเว็บไซต์นี้

ส่งข้อคิดเห็นของคุณ

กรุณาแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ความเห็นของคุณจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนที่จะนำมาแสดงผลหน้าเว็บไซต์

คุณจะต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนที่จะแสดงความเห็นใดๆ

Copyright © 2014 ฟังเพลงดนตรีไทยออนไลน์ ปฏากรณ์ดอทคอม.